Yhteystiedot

Keinoja pysyä kärryillä Maahinkaisen toiminnasta sekä toimialakohtaiset yhteystiedot.

Yhdistyksen tiedotuskanavat ja keskustelualueet

Sosiaalinen media

Maahinkaisen keskustelukanava Discordissa

Maahinkaisen matkassa -tiedotuskanava Facebookissa

Maahinkainen ry:n keskusteluryhmä Facebookissa

Maahinkaisen matkassa Instagramissa

Historialliset tanssit

  • Tietoa tanssisivulta.
  • Yhteyshenkilö: Marko Siitonen (marko.siitonen@jyu.fi)

Pehmomiekkailu

  • Tietoa boffosivulta.
  • Yhteyshenkilö: Niko Sammalisto (niko.sammalisto@gmail.com)

Maahinkaisen tarvikevarasto

  • Päävarastosta vastaa Niko Sammalisto, niko.sammalisto@gmail.com
  • Varastossa voi säilyttää muuten hankalasti varastoitavia välineitä, kuten pitkiä keihäitä. 

Verkkotekniikka

  • webmaster@maahinkainen.org
  • Asko Soukka <asko.soukka@iki.fi>, IRCnetissä datakurre
  • (avustava seittimaahinkainen) Tero Tilus <tero@tilus.net>, IRCnetissä TTilus
  • (toinen avustava seittimaahinkainen) Kari Aliranta <kurkha@gmail.com>, IRCnetissä kurkha

IRC-kanava

Maahinkaisen jäseniin voi tutustua myös #maahinkainen -kanavalla IRCnet-keskusteluverkossa. 

Jos IRC on käsitteenä täysin tuntematon, voi kirjain lyhenteen merkitykseen yrittää tutustua Wikipedian avulla.