Säännöt

Maahinkainen ry:n säännöt.
 1. Nimi
  1. Yhdistyksen nimi on Maahinkainen ry.
  2. Yhdistyksen nimen kirjoittavat:
   1. Puheenjohtaja, tiedotusvastaava, rahastonhoitaja ja sihteeri kukin erikseen tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
   2. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
 2. Toimialue
  1. Yhdistys toimii koko Suomessa ja erityisesti Jyväskylän seudulla.
  2. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
 3. Yhdistyksen tarkoitus
  1. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edistää ja tehdä tunnetuksi rooli-, strategia- ja näytelmäroolipelitoimintaa toimialueellaan.
  2. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hankkii tarvittavaa välineistöä, järjestää harjoitus-, koulutus- ja näytöstilaisuuksia ja juhlia.
 4. Yhdistyksen kokous
  1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys- lokakuussa.
  2. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, mikäli vähintään 1/10 jäsenistä vaatii kokouksen koollekutsumista kirjallisesti ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten.
  3. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa kirjallisen vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
  4. Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, jos pitopaikka, ajankohta ja kokouksen esityslista on ilmoitettu yhdistyksen kotisivulla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouksen pitämistä ja lisäksi sähköpostitse kaikille sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittaneille ja muille kirjeitse vähintään neljä (4) päivää ennen kokouksen pitämistä.
  5. Kokouksessa ovat ääni- ja puheoikeutettuja kaikki Yhdistyksen jäsenet.
  6. Kokous on päätösvaltainen, jos se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsuttu.
  7. Kokous voi pyynnöstä myöntää hallituksen jäsenelle eron tehtävistään kesken toimikauden. Tällöin hänen tilalleen on valittava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uusi henkilö jäljellejääväksi toimikaudeksi.
  8. Vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
   1. Kuluneen tilikauden toimintakertomus.
   2. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta tilikaudelta.
   3. Hallituksen jäsenten lukumäärä.
   4. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
   5. Tulevan tilikauden toimintasuunnitelma.
   6. Tilintarkastajien valinta tulevalle tilikaudelle.
 5. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajat
  1. Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastaja ja yhden (1) varatilintarkastajan.
  2. Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan.
  3. Yhdistyksen tilikausi on 1.9. - 31.8.
 6. Yhdistyksen hallitus
  1. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, joka toimii samalla yhdistyksen puheenjohtajana, sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.
  2. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan Yhdistyksen vuosikokouksessa.
  3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotusvastaavan ja rahastonhoitajan.
  4. Hallituksen kokous on:
   1. Laillisesti kokoonkutsuttu, mikäli kaikille jäsenille on ilmoitettu kokouksesta 24h ennen kokouksen alkua.
   2. Päätösvaltainen puheenjohtajan ja vähintään kahden muun hallituksen jäsenen ollessa läsnä.
 7. Jäsenyys
  1. Yhdistys ei aseta jäsenistölleen etnisiä, poliittisia, uskonnollisia eikä taloudellisia vaatimuksia.
  2. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
  3. Yhdistyksestä voi erota:
   1. Ilmoittamalla eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
   2. Ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
  4. Hallitus voi harkintansa mukaan yhdistyslain 14§ mainituilla perusteilla enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenen ilmoittamalla erottamisesta kyseessäolevalle jäsenelle käyttäen jäsenrekisteriin kirjattuja yhteystietoja.
 8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
  1. Yhdistyksen sääntöihin voi tehdä muutoksen Yhdistyksen kokous, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa sääntömuutosta
 9. Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
  1. Päätöksen yhdistyksen purkamisesta tekee yhdistyksen kokous.
   1. Päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.
   2. Kokouksista jälkimmäinen voidaan pitää aikaisintaan viikon (7vrk) kuluttua ensimmäisestä.
   3. Yhdistys lakkautetaan, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.
  2. Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu on purkamisesta lopullisen päätöksen tekevän yhdistyksen kokouksen tehtävänä päättää miten yhdistyksen jäljellejääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.