Pehmomiekkailu Maahinkaisessa

Maahinkaisten tekoja ja saavutuksia boffauksen saralla.

Maahinkainen on järjestänyt säännöllisiä harjoituksia vuodesta 1998. Maahinkaisella on talvisin sisäharjoitukset ja kesäaikaan ulkoharjoitukset. Aluksi harjoituksia pidettiin yliopiston kampusalueella mattilanniemessä, sitten harjulla ja vuodesta 2002 variskukkulalla. Talviharjoituksia on pidetty yliopiston tiloissa ryhtilässä vuodesta 1999.

Seuran harjoituksissa otellaan yksilöinä ja joukkioina sekä tehdään organisoitua tekniikkaharjoittelua. Erikoisempia ja epäonnistuneitakin treenimuotoja on kokeiltu, mutta pääpaino on aina ollut organisoidulla ja suunnitelmallisella harjoittelulla.  Maahinkaisen piirissä on katsottu että vaikka aseena onkin bofferi voidaan silti käyttää hyväksi havaittua tekniikkaa jota opetetaan järjestelmällisesti.


Maahinkaisilla ja Jyväskyläläisellä pehmomiekkailulla on ollut oma merkittävä vaikutuksensa lajin kehitykseen Suomessa. Maahinkaisten aloittamana tai avustamana on syntynyt useita harrasteryhmiä eri puolille Suomea, mm Tampereelle ja Lahteen.

Maahinkaiset järjestivät myös kaikkien aikojen ensimmäisen Sotahuudon Jyväskylässä vuonna 2005. Sotahuudossa Maahinkainen myös formalisoi sotahuudossa käytettävän säännöstön, jonka mukaan pehmomiekkailua suurimmaksi osaksi harrastetaan. Aikaisemmin lajin säännöt erosivat paikkakunnasta riippuen suuresti.

Maahinkaisen vahvuuksia Sotahuudossa ovat olleet hyvä yksilötaito ja monipuolinen tilanteiden hallinta. Maahinkainen on taistellut raskaana yleisjoukkona jolla on ollut monipuolinen aseistus. Maahinkaiskaarti on ollut parhaimmillaan ylivoimaa vastaan hyökkäävänä joukkiona.